เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
105963   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20    1.08M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21    10.16M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 19    1.21M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18    1.16M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17    1.18M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16    1.42M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15    4.89M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14    2.61M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13    1.57M
ประกาศบัญชีแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2    2.87M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12    4.68M
สรุปผลแบบสอบถามประชาพิจารณ์การเปิดตลาดนัดคลองถมวันพุธ    1.28M
เผยแพร่ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)    1.98M
เผยแพร่ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)    799.31k
เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    428.96k
เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1.58M
บัญชีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1    1.12M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11    2.01M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10    2.37M
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8    5.09M


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>