เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
105959   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

05/04/2024   จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024   ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 30 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024   จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024   จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024   ซื้อวัสดุประกอบโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟา ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนฝาทึบ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยวิธีประกวด
27/03/2024   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยวิธีประกวด
27/03/2024   จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้ออ่อน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 20 เครื่อง ของกองการศึกษาสำหรับติดตั้งโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024   ซื้อจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024   จ้างเช่ารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2024   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2024   ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2024   ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2024   จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 83-4954 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2024   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024   จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024   ซื้อเหรียญรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ-6946 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-9933 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๓๔๐๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๓๔๘๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024   จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 86-3860 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ทะเบียน ผษ1835 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง