เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
112525   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรม ทม.บ้านทุ่ม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแล...
  การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแล...
 • โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ หมู่...
  โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ หมู่...
 • พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส...
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส...
 • โครงการแข่งขันกีฬาสีสูงวัยสร้างเสริมส...
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสูงวัยสร้างเสริมส...
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • โครงการหอบหืด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16...
  โครงการหอบหืด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 16...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย...
 • โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ณ ศา...
  โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ณ ศา...
 • โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ณ บ้...
  โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ณ บ้...
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดการประชุมสภาเท...
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดการประชุมสภาเท...
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบ ก...
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบ ก...
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \"หลักสู...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย...
 • โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ บ้าน...
  โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ บ้าน...
 • วันลอยกระทง 2566
  วันลอยกระทง 2566
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2566
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2566
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายประสาท หนองแก
นายประสาท หนองแก
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
088-7475338
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

44 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-255197 043-255500 saraban_04400108@dla.go.th
043-255197
043-255197
043-255197
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
โทร.043-255197

ITA 23/04/2567     26
ซื้อกระเป๋าผ้าด้ายดิบ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ประเภทจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ประเภทจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2024
โครงการปรับปรงผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านแดงใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.35-003 - งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,570 ตารางเมตร - งาน Pavement In - Place Recycling ขุดล
21/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ประเภทจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย