เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
64271   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองช่าง

นายธรรมรัตน์ ไชยทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวรุ่งตะวัน ลุนจันทา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประสบชัย จันดก
วิศวกรปฏิบัติการ
นายธนภูมิ ภูวงศ์ผา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายสล้าง เฉื่อยกลาง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.