เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
105962   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองช่าง

นายธรรมรัตน์ ไชยทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวรุ่งตะวัน ลุนจันทา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประสบชัย จันดก
วิศวกรปฏิบัติการ
นายธนภูมิ ภูวงศ์ผา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายไพจิตร อุปภัมภ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสล้าง เฉื่อยกลาง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.