เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
128   คน
สถิติทั้งหมด
90661   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
จ่าเอกวันชัย ชัยจริยาวัตร
รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
จ.อ.ปรชาติ แสนบน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
043255197
นางพรรณวดี พรมทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธรรมรัตน์ ไชยทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
นางสาวธัชกร พิริยะรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
085-0285669