เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
339   คน
สถิติทั้งหมด
108656   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักปลัดเทศบาล

จ.อ.ปรชาติ แสนบน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
043255197
นางสาวกฤษณา เบี้ยวโกฏ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกรทิพย์ นวลบุดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางโสภิตา คะมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวกิติยา ตุงคะเสรีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนาภา แก้วไกรสร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอินทิรา หาดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก
นางสาวฉวีวรรณ วงศ์วีรขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายมงคล ศรีบูโฮม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอนุกูล มหานาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจุฬาวดี ศิลปบูรณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ส.อ.รณชิต ชาญเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน