เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
105959   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองสาธารณสุขฯ

นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรจิรา ถนอมโกมล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
043255198
นางสาวภัทรวดี อาจไพวัลย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
043255198
นางสาววารุณี บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน