เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
74   คน
สถิติทั้งหมด
112544   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองคลัง‏

นางพรรณวดี พรมทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
043255500
นางสาวเมตตา คำแสน
หัวหน้าฝ่านพัฒนารายได้
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายณรงค์ ประวันเตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสุรชัย ชายกวด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางประพาพร อรรคเศรษฐัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชญาน์นันท์ ภูทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัตนาภรณ์ สาวงษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน