เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
162   คน
สถิติทั้งหมด
97208   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองการศึกษา

นางสาวธัชกร พิริยะรุ่งโรจน์
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวนฤบล คำดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
นางมุกดา หอมอ้ม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
จ่าสิบเอกวิสิทธิ์ศักดิ์ รุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายจักรกฤษ ศรีจันดารี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอัฐภิญโญ อัฐปัน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางพิศมัย แสงชาลี
จนท.การเงินและบัญชี