เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
162   คน
สถิติทั้งหมด
97208   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เผยแพร่ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)    1.98M
เผยแพร่ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)    799.31k
เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    428.96k
เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1.58M
ประกาศรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565    1.98M
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน    137.67k
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า    147.61k
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง    151.1k
การรับแจ้งการย้ายออก    143.17k
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง    155.08k
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ    148.51k
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด    149.09k
การรับแจ้งการย้ายเข้า    137.58k
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม    137.26k
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ    134.02k
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น    138.28k
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด    137.69k
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น    140.88k
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ    136.56k
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร    134.86k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2