เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
138   คน
สถิติทั้งหมด
39156   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
098-5542048
ร้อยตรี ประดิษฐิ์ แสนกิ่ว
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
081-1945499
นายสุวรรณ สิมเสน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๑
095-1098680
นายกัมปนาท หอมสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๑
093-3353462
นายมานะ ธรรมโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๑
093-0590088
นายเหมือย ศรีนะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๑
082-1198487
นายนคร ทองบ้านทุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๑
087-2340311
นายสุรัตน์ สงมหาดไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
043-255397
นายประสาท หนองแก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
088-7475338
นายพัณรงค์ รุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
086-2259551
นายบุญเลิศ วัดถัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
099-1198049
นายสมโภชน์ รักสนิท
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
089-9448375
นายอภิสิทธิ์ ชัยวิรูญรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๒
062-7233489
นางไพเลียม ไชยธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
082-3142848
นายองอาจ หล่ำแขก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๓
085-4502694
นายสุรพงษ์ สุแดงน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
099-0215701
นายตะวัน พิมพ์คำไหล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๓
087-2326565
นายหนูดำ ร้อยเพลียร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เขต ๓
085-0111994