เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
105962   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (ทม.บ้านทุ่ม) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(One Stop Service : OSS)


--- งานบริการเพื่อประชาชน ---

--- งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs ---

--- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ ---