เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
39151   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรม ทม.บ้านทุ่ม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่มร่วมกับคนรักสุขภา...
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่มร่วมกับคนรักสุขภา...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงกา...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงกา...
 • ขอเชิญชำระภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและส...
  ขอเชิญชำระภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและส...
 • 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
 • วันป่าชุมชนแห่งชาติ
  วันป่าชุมชนแห่งชาติ
 • รับใบประกาศจบอนุบาล 3
  รับใบประกาศจบอนุบาล 3
 • มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยขาดแคลนทุนท...
  มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยขาดแคลนทุนท...
 • โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
 • ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม
นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
098-5542048
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

44 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-255197 043-255500 saraban_04400108@dla.go.th
043-255197
043-255197
043-255197
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
โทร.043-255197

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟถนน บริเวณสายทางจากบ้านทุ่มถึงบ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2023
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
27/03/2023
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
27/03/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย-9483 ขอนแก่น เลขหมายครุภัณฑ์ 020-46-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ